Energiebreed

Diensten

Totaal concepten ontwikkelen voor de moderne duurzame energievoorzieningen is onze competentie en passie.

Diensten van Energiebreed

Energie ambities realiseren?
Energiebreed levert een integraal pakket van dienstverlening voor duurzame energievoorzieningen tot na de afrekening. De mogelijkheden worden in samenspraak met u besproken om deze geheel te laten aansluiten bij de wensen van u als opdrachtgever.

Energie Coach

Energiebreed coacht bedrijven die hun energievoorzieningen willen optimaliseren.

Totaalconcepten

Meedenken vanaf de eerste schets tot en met de exploitatie is waar wij ons mee onderscheiden in de markt.

Realisatie

Samen met onze technisch partners realiseren wij de bouw van uw energievoorziening.

Exploitatie

Het operationeel managen van uw energievoorziening is onderdeel van ons totaalconcept.

Compleet duurzaam en besparend concept

Vanaf de eerste schets tot en met de exploitatie
Tijdens het voortraject biedt Energiebreed energieconcepten aan voor het onderzoeken en adviseren van de best mogelijke oplossing voor de energievoorziening. Op deze manier zorgen wij voor energiebesparing en ontzorging.

Energiebesparing, flexibiliteit, ontzorgen en risicoverlaging staan centraal voor onze klant. Tijdig inspelen op de wensen en behoeften van de klant en proactief kennis delen maken dat wij, samen met u, de gewenste doelstellingen behalen.

Haalbaarheidsonderzoek

Voorafgaand aan het opstellen van een conceptplan onderzoeken wij de haalbaarheid van het verduurzamen.

Financieringsonderzoek

Uiteraard speelt het financiële aspect een belangrijke rol bij de conceptontwikkeling. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden.

Onderhoud

Onderdeel van de exploitatie is het onderhouden van de geplaatste installatie. Dit voor een periode die vooraf met u bepaald is.

Projecten & opdrachtgevers

Bekijk onze afgeronde en huidige projecten.

Exploitatie

Onderdeel van onze core-business

Varianten in type overeenkomsten zijn:

  • Alleen management, beheer en onderhoud; preventief en correctief. Facturatie van diensten op basis van een vast bedrag per maand;
  • Een all-in management voor beheer en onderhoud waarbij vervangingen ook integraal onderdeel van de overeenkomst zijn. Facturatie van diensten op basis van een vast bedrag per maand;
  • Leveringsovereenkomsten (collectief en individueel) voor de levering van diensten van all-in management inclusief energie. De diensten worden gefactureerd op basis van een vast en variabel bedrag per maand waarbij het variabele deel de afgenomen energie betreft geheel conform Warmtewet (indien van toepassing).


    Voor management, beheer en onderhoud, ofwel de exploitatiefase, biedt Energiebreed leverings- of managementovereenkomsten aan. In de overeenkomsten worden de verschillende mogelijkheden voor management en beheer beschreven. De keuze van een management of leveringsovereenkomst is afhankelijk van de uiteindelijke keuze van beheer en eventuele outsourcing van de energievoorziening.