Energiebreed

certificering

Energiebreed is sinds 1 maart 2017 BRL 6000-00 en BRL 6000-21 gecertificeerd.
De kwaliteitsverklaringen worden door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) afgegeven.

De jaarlijkse audit wordt door Dekra Certification B.V. uitgevoerd en is succesvol afgerond.

De gecertificeerde dienst heeft betrekking op het ontwerpen, installeren en beheren van:

– Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (klein);

– Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of uitiliteitsgebouwen (groot).