Certificering

BRL certificaat Energiebreed.

Energiebreed is sinds 1 maart 2017 BRL 6000-00 en BRL 6000-21 gecertificeerd.
De kwaliteitsverklaringen worden door de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) afgegeven.

De jaarlijkse audit wordt door Dekra Certification B.V. uitgevoerd en is onlangs weer succesvol afgerond.

De gecertificeerde dienst heeft betrekking op het ontwerpen, installeren en beheren van:

– Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (klein);
– Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of uitiliteitsgebouwen (groot).

 

Met de certificaten verklaart Dekra dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door Energiebreed B.V. verrichte werkzaamheden voldoen aan de in de beoordelingsrichtlijn gestelden eisen.